Arta Italiana.jpg

Maria Olimpia Tudoran Ciungan

Arta italiană sec. XVI - XVIII în Pinacoteca Brukenthal


2007


222 pagini, imagini în alb-negru şi color
Album
ISBN: 978-973-1725-16-1
zu haben

"Arta italiană... " primul catalog unei şcoli de pictură editat în România doreste nu numai să facă public şi accesibil specialiştilor şi turiştilor care vizitează muzeul Brukenthal noile identificări ci să stabilească şi conexiuni între operele artiştilor italieni din pinacoteca Brukenthal cu opere similare din marile muzee europene subliniindu-le astfel valoarea. Un text bine documentat şi o grafică de excepţie fac din carte o operă care satisface toate exigenţele.

Maria Olimpia Tudoran Ciungan,

muzeograf la Muzeul Naţional Brukenthal s-a ocupat din de la începutul anilor '80 pâna la pensionare de cercetarea patrimoniului de artă italiană (abandonata dupa Ionescu). Cu sprijinul celor mai prestigioşi istorici de artă italieni şi europeni au fost identificate numeroase lucrări care pâna atunci au fost atribuite eronat unei alte şcoli sau altor artişti.

>>> zurück >>>