Agora Sibiana.jpg

Dragoş Cojocariu

Convorbiri în agora sibiană

Şapte întâlniri cu saşii

2013


192 pagini
A5, broșată
ISBN 978-973-1725-93-2
zu haben

„Volumul Convorbiri în agora sibiană. Şapte interviuri cu saşii se constiuie dintr-o seamă de întâlniri cu personalităţi ale spaţiului ardelenesc, şi mai exact, dintr-o suită de dialoguri programatice cu reprezentanţii unui neam care şi-a înscris numele pe frontispiciul nealterat al istoriei. Petrecerea saşilor pe coama meleagurilor româneşti, transilvane, mai bine de opt secole, a fost una definitorie, formatoare, în privinţa bunului simţ
şi a educaţiei generatoare de valori.“

>>> zurück >>>