wollmann.jpg

Volker Wollmann

Patrimoniu preindustrial şi industrial în România

Volumul I

2010


356 pagini
16,5 x 23,5 cm
ISBN 978-973-1725-66-6
zu haben

Autorul abordează în această lucrare o problematică incitantă din domeniul tehnicii: patrimoniul tehnic de pe teritoriul României, insuficient evidenţiat în literatura de specialitate. Cercetătorul Volker Wollmann a urmărit realizarea unui studiu dedicat artefactelor industrial din diferite zone geografice. Acestea au o importanţă deosebită atât pentru bunăstarea comunităţilor respective, cât şi pentru cunoaşterea evoluţiei ştiinţei şi tehnicii din ţara noastră.
Primul volum al studiului este axat pe realizările tehnice din domeniul industriei extractive şi al producţiei de energie electrică, gaze, precum şi al aprovizionării cu apă. Un foarte valoros material ilustrativ, planuri de arhivă, fotografii de epocă, dar şi fotografii contemporane asigură percepţia asupra importanţei patrimoniului tehnic pentru reconsiderarea poziţiei acestuia. Autorul porneşte de la un studiu propriu – Arheologie industrială: din istoria patrimoniului tehnic de pe teritoriul României – publicat în 2003, valorifică informaţii oferite de izvoare arhivistice inedite, colecţii particulare, mărturii orale şi realizează o analiză originală în circumstanţa prezervării pentru posteritate a acestor valori. Demersul închinat patrimoniului tehnic românescreprezintă o contribuţie ştiinţifică valoroasă a autorului, fără pretenţia exhaustivităţii, fiind un rezultat al scrisului istoric şi al reconstituirii obiective a tuturor aspectelor legate de progresul tehnic – semnificativă consecinţă a revoluţiei industriale.

Dr. Volker Wollmann

renumit istoric şi muzeograf, trăieşte în Germania.
S-a născut la Sibiu, la 17 aprilie 1942, copilăria petrecându-şi-o la Sebeş. A studiat istoria antică şi arheologia la Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în 1964. A activat ca profesor la Reşiţa. Doi ani, între 1965-1967, a fost şi directorul Muzeului Regional de-acolo. Din 1967 a lucrat ca şi cadru didactic la Institutul de Istorie şi Arheologie din cadrul Universităţii Cluj, unde a obţinut şi doctoratul cu tema „Minerit de fier, cariere şi mine de sare în Dacia romană în secolul II-III după Hristos”.
În 1988, în plin regim ceauşist, emigrează în Germania.
Dr. Wollmann ajunge, un an mai târziu, director al Muzeului Transilvănean din Gundelsheim, ocupând această funcţie până în 2001, modernizând în acea perioadă ansamblul muzeal, dar şi ridicând pedagogia muzeală la cele mai înalte standarde, secţiunea destinată saşilor ardeleni din acel muzeu fiind cea mai căutată de către toţi vizitatorii.
Din 2004, dr. Wollmann este consultant ştiinţific la Fundaţia Saşilor Transilvăneni din Munchen. Din 2000 şi până în 2006 a lucrat ca lector la Universitatea din Alba-Iulia. În mai 2006, i s-a decernat titlul de cetăţean de onoare al oraşului Sebeş, iar câteva luni mai târziu al oraşului Brad, pentru „contribuţii la explorarea istoriei mineritului în Ţara Zarandului şi angajamentul pentru dezvoltarea moştenirii culturale a municipiului Brad”.
La 13 ianuarie 2012, a fost distins de către preşedintele Germaniei cu cea mai mare decoraţie care i-ar fi putut fi atribuită în Germania: „Crucea de Merit a Ordinului de Merit”.

>>> zurück >>>